Regulamin płatności

1. Opłata miesięczna za zajęcia w SF Junior Nakło – 75 zł (grupy mające w harmonogramie 1 trening w tygodniu);

2. Opłata miesięczna za zajęcia w SF Junior Nakło – 90 zł (grupy mające w harmonogramie 2-3 treningi w tygodniu)

3. Płatność do 10 dnia każdego miesiąca. Płatne za miesiąc z góry na rachunek wskazany w dokumencie sprzedaży usługi

4. Dotyczy punktu 2: Opłata Stała Członkowska w wysokości 50 zł. W przypadku gdy dziecko uczestniczyło od 0 do 2 treningów w określonym przedziale czasowym tj. miesiąc kalendarzowy.

5. Jeżeli dziecko uczestniczyło w co najmniej 3 treningach opłata wynosi całość kwoty miesięcznej tj. 90 zł

6. Dotyczy punktu 1: Opłata Stała Członkowska w wysokości 40 zł. W przypadku gdy dziecko uczestniczyło od 0 do 1 treningów w określonym przedziale czasowym tj. miesiąc kalendarzowy.

7. Jeżeli dziecko uczestniczyło w co najmniej 2 treningach opłata wynosi całość kwoty miesięcznej tj. 75 zł

8. W przypadku określenia warunków z punktów od 4 do 7 korekta płatności nastąpi w kolejnym miesiącu

9. W przypadku rezygnacji ponosimy całą opłatę w miesiącu, w którym przekazano informacje.

10. Jeśli zawodnik zrezygnuje z zajęć i wyrazi chęć powrotu w okresie 90 dni od daty przekazania informacji do pierwszej faktury po powrocie zostanie naliczona opłata członkowska za okres nieobecności tj. 150 lub 120 zł.

11. PROMOCJA DLA RODZEŃSTWA: W przypadku gdy dwójka rodzeństwa ponosi opłatę 90 zł, kwota za 2 uczestników wyniesie 150 zł. W innych okolicznościach promocja nie obowiązuje.