Regulamin płatności

1. Opłata miesięczna za zajęcia w SF Junior Nakło – 90 zł (grupy mające w harmonogramie 1 trening w tygodniu);

2. Opłata miesięczna za zajęcia w SF Junior Nakło – 110 zł (grupy mające w harmonogramie 2-3 treningi w tygodniu)

3. Dotyczy punktu 2: Opłata Stała Członkowska w wysokości 60 zł. W przypadku gdy dziecko nie uczestniczyło w żadnym treningu.

4. Jeżeli dziecko uczestniczyło w co najmniej1 treningu opłata wynosi całość kwoty miesięcznej tj. 110 zł

5. Dotyczy punktu 1: Opłata Stała Członkowska w wysokości 50 zł. W przypadku gdy dziecko nie uczestniczyło w żadnym treningu.

6. Jeżeli dziecko uczestniczyło w co najmniej 1 treningu opłata wynosi całość kwoty miesięcznej tj. 90 zł

7. W przypadku określenia warunków z punktów od 3 do 6 korekta płatności nastąpi w kolejnym miesiącu

8. W przypadku rezygnacji ponosimy całą opłatę w miesiącu, w którym przekazano informacje.

9. Jeśli zawodnik zrezygnuje z zajęć i wyrazi chęć powrotu w okresie 60 dni od daty przekazania informacji do pierwszej faktury po powrocie zostanie naliczona opłata członkowska za okres nieobecności tj. 120 lub 100 zł.

10. PROMOCJA DLA RODZEŃSTWA:

- W przypadku gdy dwójka rodzeństwa ponosi opłatę po 90 zł, kwota za 2 uczestników wyniesie 160 zł.

- W przypadku gdy dwójka rodzeństwa ponosi opłatę 90 zł i 110 zł to za 2 uczestników wyniesie 170 zł

- W przypadku gdy dwójka rodzeństwa ponosi opłatę po 110 zł to za 2 uczestników wyniesie 190 zł

- W przypadku trójki rodzeństwa opłata wyniesie 260 zł

 

 

Pełne dane firmy:

 

EventON Łukasz Bzdawka

5581808053

367619548

ul. Dębowa 3, 89-100 Występ

Tel. 661581702

 

Krótki opis działalności:

 

Uczniowski Klub Sportowy realizujący treningi piłkarskie dla dzieci.

 

Więcej informacji na: www.sfjuniornaklo.pl

 

Warunki realizacji usługi/dostawy

 

Przedmiotem usługi są szkolenia i treningi z zakresu rozwijania umiejętności gry w piłkę nożną.

 

Cennik:

 

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi od 90 do 110 zł.

 

Sposób płatności:

 

Płatności za wszystkie programy szkoleniowe odbywają się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej.

 

Preferowaną formą płatności jest technologia płatności cyklicznych/rekurencyjnych poprzez zapisanie tokenu karty płatniczej, co umożliwi okresowe i automatyczne pobieranie składek. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK).

 

Wyłączenie płatności cyklicznych/ rekurencyjnych następuje poprzez napisanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie tokenu karty bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie klubu.

 

Polityka zwrotów:

 

Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie.

 

Polityka reklamacji:

 

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem lukasz.bzdawka@wp.pl , a jej rozpatrzenie trwa 30 dni. 

 

Polityka ochrony danych osobowych:

 

W celu zapisu dziecka należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgoda wyrażana jest przy podpisaniu formularza uczestnictwa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programach szkolenia. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.